Sharing là một trong những chương trình hiện thực hóa văn hóa chia sẻ tại TA Holdings. Thông qua chương trình, mỗi CBNV sẽ được cảm nhận, lan tỏa & chia sẻ những câu chuyện, bài học trong cuộc sống có tính ứng dụng cao trong công việc, giúp CBNV nâng cao năng lực và cả kiến thức chuyên môn.

Close Menu