Sharing là một trong những chương trình hiện thực hóa văn hóa chia sẻ tại TA Holdings. Thông qua chương trình, mỗi CBNV sẽ được cảm nhận, lan tỏa & chia sẻ những câu chuyện, bài học trong cuộc sống có tính ứng dụng cao trong công việc, giúp CBNV nâng cao năng lực và cả kiến thức chuyên môn.

  • 1
  • 2
Close Menu