TS. Phan Tất Thứ

Tiến sĩ Phan Tất Thứ hiện Chủ tịch & Chuyên gia trưởng KNV Group – Tổ hợp đào tạo kỹ năng, tư vấn quản trị và cung cấp giải pháp kinh doanh cho các doanh nghiệp và doanh nhân. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Thứ hiện cũng đang hỗ trợ TA Holdings trong việc đưa ra các giải pháp, chiến lược kinh doanh & phát triển thương hiệu.

Close Menu