PHẠM ANH DŨNG

Trước khi gia nhập TA Holdings, ông Dũng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh & thương mại điện tử. Đặc biệt, là việc xây dựng hệ thống thương mại điện tử B2B, B2C, C2C cho doanh nghiệp từ lúc bắt đầu, setup hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin vào làm việc giúp giảm bớt sức lao động và tăng hiệu quả làm việc. Có thể nói, ông Dũng chính là người có công lớn trong việc đặt những viên gạch vững chắc đầu tiên của thương hiệu KYS trên các sàn TMĐT của Việt Nam & đặc biệt là trang TMĐT hàng đầu của thế giới: Amazon.

Close Menu